Tuesday, May 19, 2009

good news, bad news

awal shay, 7ag kel ili es2alaw 3ani thank you...i love you!

adry mekhtafya o you're all wondering why so i'm about to tell you...

taboon il good news awal wela el bad?

khal agoolikom el goood awal.....tathkiroon that theory that some of you bloggers had ili kel new blogger faj2a tenkhi6ib. atwaqa3 its true lol ... lana.... guess who's getting marrieddddddd...

UM MANAAAAF

(adry adryy...allah y3eena el maskeen ili ebya5ith'ha 9a7??)

on to the bad news...barja3 to the blogging world...bes mu mithel gabel :( ma3indi wayed wagt right now bes wala i'll do my best.ps; don't ask me about the wedding i'll have a nervous breakdown ;\

28 comments:

Stand-Alone~ said...

Congratulations =D
alf alf alf mabro0ok 3ala el zawaj.. inshallah god will bless you with every step you take =D

A Journal Entry said...

mabrooooooooooooooooooook!!
3asa allah ewafgich enshallah o etamim 3alaich il far7a =D

Anonymous said...

mabroook.....is it the guy u posted about a few weeks ago maybe a month that u um-manaf 7abat hehehehe mabrook again enjoy it ;)

Cooookies said...

mabroooook ;p thats great news !! allaah esahel 3alaiich wewafgkum inshaalah

Change said...

MABROOOOOOOOOOOOOOK
allah yhaneech wyes3edich wetamim 3aleech..!!

Dazzlin said...

awww DAAAHLING MBRROOOOOOOOK !!!!

tigerlilly said...

MABROOOOOOOOOOOOOOOK!!!! :****

;* said...

MABROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK

Queen Bee said...

First: MABROOOOOOOOOUK:* 3asa allah itamem 3alaikum:*
Second: I miss you. I did not even realize that ur away:| It's cuz of ur last post;p hehe 7adi ma96oula;p
Third: Since your ma56ouba, why post a lot like usual? HAVE FUN!!!;p

suspic said...

Ana mita ankhi6ib inshalla, kha6abatna elfatheela? =O

In all seriousness and sincerity, 3l baraka o allah ywafgich. :D

Noodles said...

mabroook ;*

M76:** said...

MABROOK BAS MOO IMFAKRA ITKAMLEEN YOUR STORY!!THE OTHER BLOG YALLA ABIII A3AREF THE ENDING PLEASE KAMLEEHA!!

Um Mit3ib said...

kalba.

Um Mit3ib said...

and it was my theory !

xtc said...

AHHHHHHHHHHHHHHHH CONGRATULATIONS!!!! is he hot? :D

zuz said...

lol:P mabrook!

Anonymous said...

:| 9iiij??? ambaaaih ma a9adiiiiig !!! MABROOOOOK ;**** ;D! wanasaaa ;D basss magdar a9adiig ;O

khayzarana said...

Mabroooooooooooooooooooooooooooooook!!!! LAA LAA 9AR WABA2 ASHOOF! ALLAH IWAFGICH INSHALA:D

eshda3wa said...

goloolooooshhh

wembarikain 3ers hal athnain lailat rebeeee3 3ano gamraaaaa

(madre sa7 the words or not )

bas

chakchakchakchak

Anonymous said...

mabrooooooooooooooooooook ;****

allah eywafigkom o iy5aleekom 7ag ba3ath!

eldctora said...

MABROOK!

la 7asha, la magrood wala shay..

wala ya ba5ta ya5th wa7da like u :D

he's a lucky guy.. i just hope he appreciates what he has :)

Abi-Omi-Abi-Oboy said...

HEYYYYAA FIRST!!


O HEYYYYYYAAAAAA Mabroooooooooooookkk !!! ;O ;O !!! Bel3ax yabakhta elli ebyakh'thch !!.. Mabrook Mabroook, Allah ehaneekum ebba3ath yarabi ;D

Delly said...

bil embaraaaaaaak inshallaaaa... o 3asa alla ytammim 3alaich ya rab ;*
ya bakhat bu manaf feech walla ;)

Anonymous said...

Mabrook 7abeby:).. i dont know you bs tstahlain kel khair walla :*

Um-Manaf said...

Stand Alone: Thank you so much 7abeeebty :**

A Journal Entry: ameeen mashkoora 7abeeeebtyyy

Anony: allah ybarik feeech la la it's not haha hatha wa7d thany...agoolikom qe9ita ba3dain

cooookies: allah ybarik feeech

Change: allah ybarik feeech thank u ! :D

Dazzlin: thank uuu

tigerlilly: allah ybarik feech :*

;* : thaaank u :***

Queen Bee: hahaha 3ad I really missed you guys!! and I want to post bel 3aks you guys make me happy :*

suspic: allah ysalmik el dozen women that you ordered are still being delivered lama yo9loon adiglik..and thank you sweeeetyy :*

Nooodles: ebarik feeech :*

Um-Manaf said...

m76: enshaaalllah enshaaallah :*

Um Mit3ib: sakray bloggich o fet7ay thany haha ..

xtc: thaaank u .... hahaha asti7iiiiii ya shagool..in my eyes he's hot.

zuz: ebarik feech :*

anony: hahaha laish u cant believe it? o thank u :*

khayzarana: allaaah ybaaarik feeeech

eshda3wa: ham ana madry hahahaha bes thank u ...

anony: ameen o thank u :*

eldctora: thaank u sweety o latkhafeeen i'll make him appreciate qa9eb haha

abi omi abi oboy: thank u 7abeeeeeeeeeeeebtyy :****

Delly: bu manaaaf (im blushing hahahah) bes mu rathy ysami manaf :(

Anony: thank u 7ayaaati wala :*

Anonymous said...

heheh madriiii :P..bass walla testahlain ! allah ewafgeeech enshallaaah ;**

Anonymous said...

Yeeeey waansa new life experience;p ala ewfgkum
Bee;p